:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: กิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง"

16 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

นายยอดชาย  พรพงไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ร่วมจัดกิจกรรม "หน้าบ้าน น่ามอง" ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานปรับภูมิทัศน์รอบสำนักงานและร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร