:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด นำโดยนายยอดชาย พรพงไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ร่่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร