:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (วันแรก)

8 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (วันแรก) พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2567 วันที่ 7 สิงหาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร