:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ปรับพื้นที่ดินสไลด์ในพื้นที่ตำบลแม่สวด

8 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด นำโดยนายยอดชาย พรพงไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทแม่สะเรียง เข้าดำเนินการปรับถนนดินสไล์ ต้นไม้ล้มขวางทางจราจร ระหว่างวันที 1-8 สิงหาคม 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร