:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ลงพื้นที่สอบเคสเพื่อให้ความช่วยเหลือ นายจันแก้ว สุขสมบูรณ์ หมู่ 8

7 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่สอบเคสเพื่อให้ความช่วยเหลือ นายจันแก้ว สุขสมบูรณ์ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร