:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่หาด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_336_2022_12_27_649031.pdf