:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

20 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร