:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพอาสาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล ประจำสุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง

26 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพอาสาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล ประจำสุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_339_2022_12_27_711379.pdf