:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: เชิญเที่ยวงาน หมู่บ้านวัฒนธรรมพิเศษ บ้านแม่หาด ปี 3

7 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอเชิญร่วมงานประจำปี หมู่บ้านวัฒนธรรมพิเศษ บ้านแม่หาด ปีที่ 3
"สืบสานจิตวิญญาณปกาเกอะญอหมื่อหะคี"
9 - 11 ธันวาคม 2565
ณ บ้านแม่หาด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ⛰️

...สัมผัสเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตจากไร่หมุนเวียน
...เปิดป้ายหมู่บ้านวัฒนธรรมพิเศษบ้านแม่หาด
...พิธีรับขวัญข้าวใหม่ ฮอมบุญข้าว
...เวทีเสวนาทางวิชาการ
...ปาฐกถาพิเศษ
...กินข้าวร่วมกัน ชมหนังกลางแปลง
...การแสดงจากศิลปินปกาเกอะญอ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร