:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

18 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่อยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร