:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ของงอค์การบิรหารส่วนตำบลแม่สวด ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_499_56_18_926.pdf