:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

15 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

**ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 และการชำระเบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลา
????เนื่องจากกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
????จึงขอเรียนว่าในกรณีที่ผู้ชำระภาษีไม่ได้ชำระภาษีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้
⚠️เบี้ยปรับ   40 % ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดหนังสือแจ้งเตือน
                    20 % ของค่าภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน
                    10 % ของค่าภาษี กรณีชำระเกินกำหนดก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน
⚠️เงินเพิ่ม    1 % ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
???? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แม่สวด
☎️ 053618140หรือ 053618107

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร