:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: เสื้อทอมือชนิดธรรมดา ถักทอโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่แฮด

6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เสื้อทอมือชนิดธรรมดา ถักทอโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่แฮด หมู่ 6 และบ้านนาดอย หมู่ 9 ตำบลแม่สวด

ราคาตั้งแต่ 250 - 500 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร