:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: เสื้อทอมือแต่งเติมด้วยลวดลายที่เป็นธรรมชาติ

6 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เสื้อทอมือแต่งเติมด้วยลวดลายที่เป็นธรรมชาติ คิดค้นลายและถักทอโดยกลุ่มสตรีบ้านแม่แฮด หมู่ 6 และบ้านนาดอย หมู่ 9 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราคาตั้งแต่ 600 - 1,000 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร