:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
เลขที่ 421 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053-618140
โทรสาร (FAX) : 053-618107
อีเมล : maesuad107@hotmail.com, info@maesuad.go.th
เว็บไซต์ : www.maesuad.go.th
Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สวด

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น