:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรือง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด

6 ต.ค. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร