:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

6 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_19_2022_12_27_854275.pdf