:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขประจำสุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง

10 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขประจำสุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร