:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_258_51_23_545.pdf