:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบิคี (อุมโล๊ะเหนือ) หมู่ที่ 12

วันที่ลงประกาศ: 13 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบิคี (อุมโล๊ะเหนือ) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ปรับปรุงเส้นทางคมนาคาเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบิคี(อุมโล๊ะเหนือ)หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สวด


file

purchases_file_92_2022_12_27_646573.pdf