:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบอคี(อุมโล๊ะเหนือ หมู่ที่ 12) ตำบลแม่สวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 2 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบอคี(อุมโล๊ะเหนือ หมู่ที่ 12) ตำบลแม่สวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบิคี(อุมโล๊ะเหนือ หมู่ที่ 12)ตำบลแม่สวด


file

purchases_file_93_2022_12_27_661937.pdf