:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานแบบเตาเดี่ยว บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 7 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานแบบเตาเดี่ยว บ้านแม่สวด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file

purchases_file_151_12_26_99.pdf