:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid)

วันที่ลงประกาศ: 28 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านนาดอย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


file

purchases_file_49_2022_12_27_583286.pdf