:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ชื่อ: ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบปรุงเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลัก จากบ้านแม่หาด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกอบิคี(อุมโล๊ะเหนือหมู่ที่12)

วันที่ลงประกาศ: 14 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_51_2022_12_27_624299.pdf